A családok tíz százalékában nincs online tanulásra alkalmas eszköz, a hátrányos helyzetű közösségekben sok iskolában és családban még mindig hiányzik az ehhez az oktatási módhoz szükséges infrastruktúra – derül ki a World Vision Románia felméréséből.A szegénység miatt a serdülőkorú tanulók 35 százalékának soha nincs vagy csak néha van meg minden szükséges tanszere és könyve, és tízből egy szülő legalább egy gyermekét ideiglenesen vagy végleg kiíratja az iskolából, hogy tudjon megbirkózni a költségekkel.Az 5-8. osztályos gyermekeket nevelő szülők közel fele azt állítja, hogy nehézséget okoz segíteni gyerekének a matematikaleckében, és ötből egy szülő esetében ugyanez érvényes a román nyelv és irodalom tantárgyra is.A World Vision Románia által megkérdezett diákok szerint az oktatási rendszer prioritásai a digitalizálás, a meleg étel, a felzárkóztató oktatás, a magasabb ösztöndíjak és az iskolai infrastruktúra fejlesztése kellene, hogy legyen. Minden második tanár úgy véli, hogy több pénzre lenne szükség az iskolák sportlétesítményeinek fejlesztésére, az épületek felújítására, a játszóterekre és könyvtárakra, mosdókra – derül ki a World Vision Románia felméréséből. A megkérdezett tanárok 87 százaléka szeretné, ha valamennyi veszélyeztetett tanintézetben biztosítanák a tanulóknak a meleg ételt és a felzárkóztató órákat, mert úgy vélik, így megelőzhető lenne az iskolai lemorzsolódás. Minden harmadik tanár azt állítja, hogy túl nagy bürokratikus teher nehezedik rá, háromból kettő szerint a tanterv túlzsúfolt vagy nem igazodik a gyermekek aktuális igényeihez.

a kid with multicolored hand paint
Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com