Kovászna megyében az óvások után 3,2 tized százalékkal nőtt az érettségin átmenők aránya. Így a diákok 72,5 tized százaléka érettségizett sikeresen, ami az utóbbi nyolc év legjobb eredménye. A Kovászna megyei tanfelügyelőség közlése szerint az elméleti gimnáziumok végzősei érték el a legjobb eredményeket: 86 százalékuk vizsgázott sikeresen. Az idén végzettek 79 százaléka abszolválta a vizsgát, ami 8 százalékal magasabb a tavalyinál. Hargita megyében is jobbak voltak az eredmények, de elmaradtak az országos átlagtól.