Megszavazta hétfőn a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely az igazságszolgáltatásban elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló különleges ügyészség (SIIJ) felszámolását írja elő. Az alsóház 205 képviselője támogatta a jogszabályt, 90-en ellene szavaztak, egy politikus tartózkodott. A törvénytervezet a szenátusba kerül, amelyik döntő házként szavaz a jogszabályról.

Az igazságügyi miniszter által beterjesztett tervezet értelmében megszűnik a különleges ügyészség, az eddig a hatáskörébe tartozó ügyek kivizsgálását a jelenlegi ügyészségek veszik át és a nyomozásokat csak az erre kijelölt ügyészek vezethetik. A nyomozati anyagokat a legfőbb ügyészség elküldi az illetékes ügyészségeknek a törvény hatályba lépésétől számított 60 napon belül.

A tervezet szerint az igazságszolgáltatásban elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló különleges ügyészség jelenlegi személyzetét a legfőbb ügyészség veszi át. A felszámolt intézmény hatáskörébe tartozó ügyek vizsgálatára kijelölt ügyészeket a legfőbb ügyészség nevezi ki a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) plénumának javaslatára, 4 éves időtartamra. Ezeknek az ügyészeknek a hatáskörébe tartozik majd azoknak a törvénytelenségeknek a kivizsgálása, amelyeket a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács tagjai, a legfelsőbb bíróság bírái, a legfőbb ügyészség ügyészei, az ítélőtábla és a katonai ítélőtábla bírái, a katonai ügyészek, az alkotmánybírák, valamint a legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság segédbírói követtek el. Ezekben az ügyekben csak a legfelső ügyészségbe való felvételhez szükséges szakmai fokozattal és legalább 15 éves ügyészi tapasztalattal rendelkező ügyészek végezhetik a nyomozást, akik az utóbbi két szakmai kiértékeléskor ‘nagyon jó’ minősítést szereztek, kifogástalan az erkölcsi magatartásuk és az utóbbi 3 évben nem kaptak fegyelmi megrovást. Ugyanakkor a táblabírósági ügyészségek ügyészei is megbízhatók ilyen jellegű nyomozással, ha legalább 12 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.