A romániai bérek továbbra is jelentősen elmaradnak az európai uniós átlagkeresetektől, de a lemaradás mértéke számottevően csökkent az elmúlt tizenhárom évben – közölte az Erdélystat.ro portál. A vizsgált időszakban a nettó átlagbér nominális értéken számolva 146 százalékkal, reálértéken pedig 73 százalékkal emelkedett. 2020-ban egy háztartás tagjainak a jövedelme az uniós átlag mintegy 34-35 százalékát érte el euróban kifejezve, vásárlóerő-paritáson számolva ez kétharmad körüli arányt jelent.

Tavaly a nettó átlagkereset 3217 lej volt. A nagyrégiók közül a nettó átlagkereset Bukarest-Ilfov régióban a legmagasabb (4263 lej), ezt követi Erdély (3004 lej), Havasalföld (2842 lej) és Moldva (2841 lej). Az átlagbér-növekedés Erdély minden régiójában magasabb volt az országos átlagnál.

A magyarországi nettó átlagbérhez képest nagymértékben apadt a lemaradás, euróban kifejezve a magyar átlagbér 90 százalékát, vásárlóerő-paritáson a 102 százalékát keresték meg tavaly a romániai gyerektelen, egyedülálló alkalmazottak.