Kató Béla szerint a két romániai református püspök elleni bűnvádi eljárással a román állam azt üzeni, hogy az egyházak tegyenek le az államosított ingatlanaik restitúciójáról. Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) püspökének nyilatkozatát a Maszol.ro portál közölte.

A héten tanúk kihallgatásával folytatódott a zilahi Wesselényi Kollégium visszaszolgáltatásával kapcsolatos bűnvádi eljárás, amelynek keretében az ügyészek korábban gyanúsítottként idézték be Kató Béla mellett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) püspökét, Csűry Istvánt.

Az ügy előzményeiről a püspök elmondta: a zilahi Wesselényi Kollégiumot a KREK igényelte vissza, az ingatlan tulajdonjogát alátámasztó dokumentumokat azonban az erdélyi egyházkerület levéltára őrzi, és a restitúciós per során a bíróság elkérte ezeket az iratokat. Az ezekről készült másolatok kapcsán gyanúsítják okirat-hamisítással Kató Bélát. A püspök úgy vélte: a várhatóan több évre elhúzódó, mondvacsinált büntetőeljárás valódi célja a restitúció leállítása.