A líceumok minden második félévben felvételi vizsgát szervezhetnek majd – jelentette ki tegnap Klaus Johannis, miután a politikai szféra, a szociális partnerek és a szakma képviselőivel konzultált a Művelt Románia elnevezésű projektről.

‘Noha az országos képességfelmérő vizsga marad a fő eszköz a nyolcadik osztályt elvégzett fiatalok kompetenciáinak felmérésére és a líceumi osztályokba való bejutásra, azt javasoltuk, hogy az oktatási intézmények a második félév teljes időtartama alatt szervezhessenek kiegészítő jellegű felvételi vizsgát a diákok számára, mind az elméleti, mind a tehetséggondozói, mind pedig a szakoktatás terén’ – mondta.

A tanügyi rendszer struktúrája lényegében nem fog változni, a korai oktatást viszont fejleszteni akarják, és nagyobb autonómiát biztosítanának az iskolák számára, főként ott, ahol ennek nincsenek adminisztratív akadályai. Az oktatási szakaszok közti átmenet folyamatában viszont terveznek változtatásokat – mondta még az államfő.