Majdnem 3,5 millióra csökkent az iskolások és egyetemisták száma a most végződő tanévben, ami 31 600 fővel kevesebb, mint tavaly. Az egy pedagógusra jutó diáklétszám 15 – közölte az Országos Statisztikai Hivatal.

Az elmúlt tanévben az iskolaköteles lakosság 45,5 százaléka elemi és általános oktatásban volt, egyharmada pedig a líceumban és az óvodákban. Az oktatási rendszerben lévő lakosság 50,2 százaléka nő volt, a diákok 73 százaléka pedig városban folytatta tanulmányait. Az előző tanévhez képest a szakoktatásban, a líceumi és felsőoktatásban emelkedett a diákok száma, míg a posztliceális képzésben tanul a legkevesebb diák, az oktatásban résztvevő lakosság csupán 2,6 százaléka. A legjelentősebb csökkenés az elemi és általános, illetve az óvodai oktatásban volt a most záródó tanévben. Az iskolaköteles lakosság 94,7 százaléka állami intézményekben folytatta tanulmányait. A statisztikai adatok szerint az iskolaköteles lakosságból a 11-14 éves korcsoportban volt a legnagyobb, 88,4 százalékos a részvétel az oktatásban a többi korcsoporthoz képest. Az elmúlt egyetemi évben 560 500 diák tanult egyetemeken, 55 százaléka nő. A legvonzóbb felsőoktatási képzés az üzleti, közigazgatási és jogi volt, itt tanult a diákok 24,5 százaléka, majd a mérnöki, feldolgozóipari és építkezési képzések következnek az egyetemisták 20,3 százalékával. A most záródó tanévben az oktatási intézmények 57,4 százaléka elemi és általános iskola volt, a líceumok aránya 21, az óvodáké és bölcsődéké pedig 16,9 százalék volt. Területi megoszlás szempontjából a legtöbben az Észak-Keleti régióban és Bukarest-Ilfov övezetben jártak iskolába és egyetemre. A statisztikai adatok szerint a Dél-Munténia régióban volt a legnagyobb az elemi és általános oktatásba járók aránya, 53,1 százalék. A másik végletben a posztliceális képzés van, amely a legalacsonyabb, 2 százalékos volt a Központi és Bukarest-Ilfov régióban. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint a felsőoktatásban tanulók 34,4 százaléka Bukarest-Ilfov régióban volt. A pedagógusok létszámát illetően a most záródó tanévben 235 600 személy dolgozott az oktatásban.