„Az élet olyan, mint az olimpiai játékok. Egyesek kalmársátraikba telepednek, s csak azzal törődnek, hogy a nagy jövés-menésben mit lehet keresni. Mások minden erejükkel a dicsőségért küzdenek. Végül a túlnyomó többség, a nézők, csak egyszerű szemlélői az eseményeknek.” A Püthagorasznak tulajdonított idézetet nemrég találtam a világhálón, és úgy éreztem, hogy tökéletesen illik a mai témához. Mivel tegnap volt az olimpiai nap, szerettem volna belesni a színfalak mögé… természetesen nem csak sportos szemszögből.

De miért is ünneplik, ünnepeljük minden év június 23-án az olimpiai napot 1987 óta? A francia pedagógus, történész, sportvezető, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik alapítója és elnöke, Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére ezen a napon ült össze 1894-ben a „kongresszus az olimpiai játékok felújítására”. Tulajdonképpen akkor alakult meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amelynek tizenhat alapítója között a magyarországi olimpiai mozgalom egyik úttörője, az egri leányiskolai igazgató, Kemény Ferenc is szerepelt. 

Maga az olimpia szavunk az olimpiai játékok, vagyis az ’Olimpia térségében játszott játékok az antik Görögországban’ szókapcsolatból jött létre. A gyökerei az ’olümposzi vidék, tájék’ jelentésű görög Olümpia szóig nyúlnak vissza. Létezik még az olimpikon főnév, amely tudatos szóalkotással jött létre a görög Olümpikosz melléknévből. Az olimpiai játékok résztvevőjére utalnak vele, de az olimpiai bajnokot is így nevezik néha. Az olimpikon helyett többen is a magyar képzésű olimpiás főnevet szerették volna elterjeszteni, de a zavaró piás végződés miatt nem jártak sikerrel.

Az olimpia hármas jelszava egyébként a Citius – Altius – Fortius, avagy Gyorsabban – Magasabbra – Erősebben, amelyet Coubertinnek tulajdonítanak, de egyes források szerint egy domonkos rendi szerzetes volt az ötletgazda. Az olimpiai játékok szimbóluma az öt karika, amely a legelterjedtebb magyarázat alapján az öt kontinens egységét jelképezi, de olyan elképzelés is van, miszerint a sport alapelveit szimbolizálja, vagyis a szenvedélyt, a hitet, a győzelmet, a munkaerkölcsöt és a sportszerűséget. Nem mellékesen többen is ötkarikás játékokként emlegetik az olimpiát.

Nem feledkezhetek meg a paralimpiáról sem, amely a fogyatékkal élők seregszemléje. A 2015-ben kiadott új helyesírási szabályzat megjelenése előtt a paraolimpia volt a hivatalos változat, azóta viszont a rövidített paralimpiát használják. A Nyelvművelő kéziszótár szerint „mivel ezáltal épp a kifejezés lényege, az olimpia elem csonkul meg (az tehát, hogy a mozgássérülteknek is lehet olimpiájuk), az új változat nem tekinthető szerencsésnek”. Egyébként a 2021-re halasztott nyári olimpia július 23-án kezdődik Tokióban, kereken egy hónappal az olimpiai nap után.