A mágikus történések nyomán a Fehérházba bevonult Joe Biden ismét előállt a váddal, hogy a Sar-2 jelzésű és Covid-19 nevű koronavírust a kínai Vuhan járványtani laboratóriumában kísérletezték ki, nyilván valamiféle végveszélyben bevethető biológiai fegyver gyanánt, de a rakoncátlan találmány – a ma létező – legmagasabb biztonsági fokozatú laboratóriumból valamiként mégiscsak kiszabadult, s megfertőzte – no nem az ellenséget, hanem – legalábbis kezdetnek – Kínát magát.

A virológusok túlnyomó többsége a felvetésben Trump üldözési mániájának bizonyítékát látta. De hogy a vírust laboratóriumban „tenyésztették volna ki” ma is ugyanolyan valószínűtlen mint korábban.

Ennek ellenére ma már Biden is úgy véli, hogy – kimerítő és transzparens  vizsgálatokkal – megbízható nemzetközi szakembereknek kell az igazságot kideríteniük. A helyszínen. Az újabbkeletű gyanú, akárcsak az iraki vegyifegyverekre vonatkozó – végülis hamisnak bizonyult – információ, a titkosszolgálatoktól ered. 2019 novemberében ugyanis a vuhani laboratórium három alkalmazottja olyan légúti fertőzésben betegedett meg, melyet korházban kellett kezelni.  Ami arra is utalhat, hogy a vírus a laboratóriumból származik. A felvetést követően 18 neves amerikai szakember a Wall Street Journal-ban és a Science című szaklakban tényleg amellett szállt síkra, hogy a „feltevést” ki kell bányászni az összeesküvéselméletek szemétdombjából, s alaposan felül kell vizsgálni.

Őrültség mondhatnók továbbra is, de el kell ismernünk, hogy van benne rendszer.

A kínai kommunizmus legbensőbb természetéből következik, hogy nem fogja megengedni, hogy a Nyugat zsoldjában álló »szakemberek« a kínai „titkok” közt kutakodjanak. Ahogyan a mégoly demokratikus Egyesült Államok sem engedné meg, hogy titkai közt a keleti diktatúrák zsoldjában álló »szakemberek” turkálgassanak.

Márpedig, aki elutasítja a transzparenciát, annak nyilván titkolni valója van, tehát bizonyosan bűnös.

Persze az is tény, hogy a kínai kommunista vezetésnek mindentől függetlenül is meg van a maga felelőssége. Hiszen a bevett bolsevik szokás szerint (ahogyan az Csernobilban is történt) a kínaiak (ki tudja milyen szintekig) hosszú napokon át titokban tartották a járvány kirobbanását, (feltehetőleg abban a reményben, hogy valami csoda történik), s ezzel valóban lehetővé tették a világjárvány kirobbanását. Felelőtlenség volt, de aligha gonoszságból, „csupán” a mundér becsületének védelmében.

Az is közismert, hogy a szóbanforgó vuhani laboratóriumban a korábban már felbukkant Sar1 vírus sajátosságait a világhírű kínai szakember, Zeng-li asszony, a laboratórium vezetője és az amerikai Peter Daszak együtt vizsgálták. Azzal a céllal, hogy az emberre való veszélyességét tisztázzák. „Lehetséges lenne – fogalmazza meg a nyugati sajtó is a jogos kérdést –, hogy a vírusjárvány megelőzésére szolgáló jószándék maga válhasson a járvány kiváltójává?”

Ráadásul bizonyíték van rá, hogy az első fertőzés Vuhantól 1400 kilométerre bukkant fel, s a megbetegedett bányamunkásnak semmi kapcsolata nem volt még a wuhani állatpiaccal sem, nemhogy a laboratóriummal. S az is különös ötlet, hogy a kínaiak, akik az ellenséget akarnák a vírussal megfertőzni, ne vigyáznának rá hideglelősen, nehogy önmagukat fertőzzék meg vele. Arról nem is beszélve, hogy a mai globalizált világban már Kína sem zárhatja le hermetikusan határait. Az általa „hadrendbe” állított vírus, valamiként csak visszajuthatna Kínába is.

A 2002-es korlátozott hatókörű járványt kiváltó Sar1 vírust, melyet a vuhani laboratóriumban vizsgáltak, több évtizedes (mutációk tömkelegére alapozódó) evolúció választja el a Sar2-től. Az első Sar2-nek tekinthető vírusnak számos – a természetes kiválasztódás által „favorizált” – mutációra lett volna szüksége ahhoz, hogy világjárványt válthasson ki. A Sar2 Covid-19 nevű változata – tökéletes kórokozóként – szinte már a semmiből bukkant elő. Ha a kínai tudomány képes lenne effélére, tényleg mindannyiunk hátán futkoshatna a hideg.

A vírus kétségtelenül egy Dél-Ázsiában nagyon elterjedt patkósorrú denevértől származik. De nem feltétlenül csak denevérek hordozhatják.  Szőrmés állatok: nyércek, bizonyos macska- és kutyafajták is hordozókká válhatnak.  Kínának hatalmas nyérc tenyészetei vannak, melyek az egész világ divatpiacát szőrmékkel látják el. Ezek a hatalmas nyérctelepek valóban a mutációk „termékeny talajává” válhattak volna…

Vagyis számos magyarázat lehetséges. S ezek addig, amíg Kína nem teszi lehetővé az előzmények részletekbe menő tisztázását, valóban nyitva maradnak. De ha a vizsgálatokat a kínaiak iránti mély ellenszenvet tápláló amerikai titkosszolgálatok és kínai kormányzat szorgalmazza, amíg az orosz és a kínai határok mentén katonai erőfitoktatás zajlik, s minden oldalon dübörög a hadiipar, semmi esély sincs arra, hogy az igazság tényleg napvilágra kerüljön. Arra viszont annál több, hogy a kérdés mediatizálása tovább mérgesítse a helyzetet, s közelebb vigyen a különben is jól érzékelhetően érlelődő háborús konfliktusokhoz.

S közben a vírus Wuhantól függetlenül is tovább mutálódik. Az indiai változat hírek szerint három újabb, minden korábbinál veszélyesebb mutációval tökéletesítette önmagát.  Az emberiség a vírussal és nem Kínával vagy Oroszországgal áll tényleges háborúban.

Hecckampányok helyett továbbra is vírusra kellene összpontosítanunk.