Az elkövetkező évtized agrárpolitikája szempontjából meghatározó és e tekintetben a legfontosabb felmérés kezdődik el, amelyben a teljes mezőgazdaságot átfogóan feltérképezik. A tízévente elvégzett általános mezőgazdasági összeírás a romániai mezőgazdaságát érintő európai uniós agrárpolitikai stratégiák alapjául szolgál majd.

A 2021. május 10-e és július 31-e között zajló általános mezőgazdasági összeírás során a kérdezőbiztosok felkeresik a gazdaságokat – a legkisebbtől a legnagyobbig az összeset – és a tulajdonostól felveszik a gazdaság adatait. A terület beazonosítására szolgáló adatokat, a termesztett növénykultúrákat, a mezőgazdasági gépparkot és a háziállatállományt is lajstromba veszik, de arról is kérnek adatokat, hogy az adott gazdaságban hányan dolgoznak, milyen termékeket állítanak elő, és hogy megélhetési gazdálkodást folytatnak vagy csak kedvtelésből, saját felhasználásra termelnek. A mezőgazdasági termelők kötelesek megadni azokat az információkat, amelyeket a hatóságok a mezőgazdasági összeírás során kérnek. Amennyiben hibás vagy hiányos adatokat és információkat közölnek, 1.000-5.000 lej közötti bírságot kockáztatnak. Az összeírási kérdőívbe beírt adatok bizalmasok, statisztikai célokat szolgálnak, az eljárás során megszerzett személyi számokat titkosítják. Az adatgyűjtés során a a kérdezőbiztosok a megyei mezőgazdasági igazgatóság által láttamozott és a mezőgazdasági minisztérium által engedélyezett fényképes, sorozatszámmal és pecséttel ellátott igazolvány bemutatásával igazolják magukat.