Felhatalmazza az Egészségügyi Minisztériumot és a Tanügyminisztériumot, hogy közös miniszteri rendeletet adjanak ki az oktatás biztonságos körülmények között történő újrakezdéséhez az a határozat, amelyet tegnap este hagyott jóvá az országos vészhelyzeti bizottság. Az iskolanyitáskor tiszteletben kell tartani a következő feltételeket:

A sajátos nevelési igényű tanulók számára lehetővé kell tenni, hogy évfolyamtól függetlenül napi rendszerességgel, fizikai jelenléttel vegyenek részt a tanórákon minden olyan település oktatási intézményében, ahol nincs érvényben területi karantén.

Engedélyezni kell a 8., 12. és 13. osztályokban, valamint a szakképzés és a posztliceális oktatás utolsó évfolyamain az összes tanuló napi szintű fizikai részvételét a tanórákon minden olyan település oktatási intézményében, ahol nincs érvényben területi karantén.

Lehetővé kell tenni a felzárkóztató órák fizikai jelenléttel történő megszervezését minden minden olyan település oktatási intézményében, ahol nincs érvényben területi karantén.