Múlt hét vasárnapján tartotta aranymiséjét Sándor Tivadar római katolikus lelkipásztor, az arad-gáji Szent Gizella templom plébánosa.

Az aradi magyar közélet jeles személyisége, a gáji és szentpáli plébános pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából mutatott be hálaadó szentmisét. A gyülekezetépítés mellett Sándor Tivadar mindig pénzzel, kapcsolatokkal és – ha kellett – kétkezi munkával segítette a magyar közösséget céljai megvalósításában: templomot, imaházat, kórházat épített, bentlakást újított fel, székhelyet épített a Caritasnak és a Máltai Szeretetszolgálatnak, emlékművet állíttatott az Aradon elesett magyar honvédeknek. Értékmentő munkát is végzett, a nemzeti épített és szellemi örökség ápolójaként az aradi Szentháromság-szobor talapzatának a köveit mentette meg az enyészettől, mozgatórugója volt Páter Godó Mihály jezsuita szerzetes kisiratosi szobra felállításának. Munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el. Sándor Tivadart az aranymiséje előtti héten kereste fel a plébánián Pataky Lehel Zsolt, aki arra kérte a plébánost, hogy életéről és hivatástudatáról meséljen.