Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) legfrissebb rendelete értelmében a szolgáltatók ezentúl kárpótlás és kártalanítás megfizetésére is kötelezhetők olyan üzemzavarok esetén, amelyek a vállalat hibájából következtek be. Kompenzációt akkor köteles fizetni a szolgáltató, ha üzemzavar esetén az előírt maximális időtartam alatt nem sikerült helyreállítani az áramellátást.

Faluhelyen legtöbb 12 órás áramkimaradás megengedett, városon 6 órás, a megyeszékhelyeken pedig 4 órás. Jár a kompenzáció akkor is, ha túl gyakran kerül sor hosszabb áramszünetre. Az áramkimaradások megengedett száma éves szinten 12 falusi környezetben, városon pedig 8. A kompenzáció értéke áramszünetenként 30 lej az alacsony feszültséget használó ügyfelek esetében, közepes feszültségnél 200, magasfeszültség esetében pedig 300 lej. A kompenzáció automatikusan jár, a fogyasztónak nem kell kérvényeznie az összeget. Kivételt képeznek azon üzemzavarok, amelyek nem a szolgáltató hibájából, hanem szélsőséges természeti jelenségek, például erős szélvihar, vagy erős havazás miatt következtek be. Kártalanítást akkor kérhet az ügyfél, ha a szolgáltató hibájából bekövetkezett üzemzavar – áramszünet vagy feszültségingadozás – következtében károsodott valamely elektronikai-, vagy elektrotechnikai készüléke. Ennek az értékét a bekövetkezett kár függvényében állapítják meg. Mostanáig az áramszolgáltatók ügyfelei vagy kompenzációt, vagy pedig kártalanítást kaphattak a vállalattól, mindkettőre nem voltak jogosultak.