A társadalmi távolság, a bevándorlás és fejlődés viszonya és a multikulturalizmus percepciója kérdésében az erdélyi magyarok értékrendje közelebb áll a magyarországihoz, mint a romániaihoz, ám mindkettőnél szélsőségesebb. Többek között ez derül ki Az erdélyi magyarok az európai értékrend-térképen című felmérés eredményéből, amelynek második részét a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szakemberei kedden délután ismertették online sajtótájékoztatójukon.

Kiss Tamás szociológus szerint a vizsgálat beigazolta azokat az előzetes sejtéseket, miszerint az idegenellenesség szintje magasabb az erdélyi magyarok körében, mint a románoknál. Emellett részlegesen cáfolta azt is, hogy a falusi, alacsonyan kvalifikált népességre jellemzőbb az idegenellenesség, sok esetben pedig eltérő magyarázatot adott attól, ami általában a nyugat-európai vagy a mainstream elemzésekben körvonalazódik. A kutatás során több hullámban is rákérdeztek az idegenellenességre, a migrációval kapcsolatos félelmekre és a multikulturalitás és migráció kapcsán felvetődő problémákra. Felmérték az úgynevezett társadalmi távolságokat is, annak alapján, hogy a megkérdezettek hány százaléka fogadna el szomszédjának más fajú embert. Itt különbontották a bevándorlókat, a romákat és a muszlimokat, mindenik kisebbségre rákérdezve. A felmérés része egy nagy-mintás vizsgálatnak, amely feltérképezi, hogy az európai állampolgárok milyen értékrendek alapján viszonyulnak az élethez, a társadalomhoz, a valláshoz, a politikához. Az European Value Study keretében először kapcsolódik be erdélyi kutatóintézet egy erdélyi magyarokra reprezentatív adatfelvétellel.(Maszol.ro)