A mai részt egy történettel kezdem. Az elmúlt két hétben egy teljesen új tevékenységbe vágtam bele, de egyelőre nem szeretnék túl sok részletet elárulni róla. Annyit viszont elmondhatok, hogy miközben azzal foglalkozom, nagyon fontos, hogy lelkesítsem, ösztönözzem és dicsérjem a velem dolgozó embereket. Sajnos még nem tudok elég jól dicsérni, és amikor megpróbálom, általában a szuper szavunkon kívül nem jut más az eszembe. Pedig rengeteg rokon értelmű szava van, elég csak rákeresni a szinonimaszotar.hu oldalon.

Bár nem beszélhetek mindenki nevében, úgy érzem, hogy a pompás, nagyszerű, óriási jelentésű szuper szavunk a mindennapok egyik leggyakrabban használt mellékneve, de csak ritkán gondolkodunk el arról, hogy valójában honnan is ered. Az Etimológiai szótár szerint „bizalmas nyelvi szó a latin super (azaz ‘fölött’) nyomán; a szuper- előtagú szavak egy részének (pl. szupermarket, szupersztár) jelentésköre hatott a szuper önállósodására”.

A szuper- előtag egyébként a régi magyar nyelvben sem volt ismeretlen, például többen is használták a szuperintendens kifejezést a protestáns egyházkerület élén álló püspökre célozva. Az elmúlt évtizedekben azonban – főként angol és német hatásra – egyre gyakoribbá vált a nyelvünkben: már nem csak az olyan idegen szakszavakban fordul elő, mint a szuperlektor főnév vagy a szuperaktív melléknév, hanem szinte bármely magyar főnévhez, illetve melléknévhez hozzáragaszthatjuk, ha ki akarjuk fejezni annak rendkívüliségét, kiválóságát. Utóbbira csak néhány példát sorolnék fel a sok közül: szuperbenzin, szuperkrém, szuperfinom, szupergyors.

A Nyelvművelő kéziszótár szerint főként a sajtónyelv és a bizalmas stílusú élőbeszéd kedveli a szuper- előtagú szavakat. Most pedig néhány másodpercre kitérnék a görög eredetű hiper- összetételi előtagra, amely az utána álló szóval jelölt fogalomnak a nagymértékűségét, illetve túlzott voltát fejezi ki. Például létezik a hiperszenszibilis szavunk, amely a köznyelvben a túlérzékeny kifejezéssel helyettesíthető. Amúgy közben eszembe jutott a hiperszuper melléknév, amelyet néha a számítógép, sportautó, rúzstrükk, ház, bankfiók főnevek mellé társítanak, legalábbis a Google szerint. Én valószínűleg nem ezzel a kifejezéssel fogom dicsérni az embereket.

Most pedig visszakanyarodnék a szuperhez, amely az ifjúsági nyelvben, valamint a bizalmas társalgásban már önállóan, állítmányi szerepű melléknévként is előfordul. Például akkor, ha megkérdeznek valakit, hogy milyen volt a film, az illető pedig azt válaszolja, hogy szuper.

Mit tanácsol a Nyelvművelő kéziszótár a szuper használatával kapcsolatban? A szuper- előtagú szakszavak nem kifogásolhatók, de „fokozó értelemben csak módjával alkalmazzuk a szupert, mert a túlzott használat folytán elveszítette frissességét, közhelyszerűvé vált”. Azt hiszem, hogy ideje más mellékneveket keresni helyette.