Önök szerint helyes-e ez a mondat? „Annak ellenére, hogy meghívtuk, nem jött el.” A Nyelvművelő kéziszótár szerint a mondat elején lévő annak ellenére idegen mintára terjedt el, és nyugodtan használhatjuk helyette a természetesebb és tömörebb bár vagy noha kötőszókat.

Ahogy már sejteni lehet, ma a megengedő kötőszók kapják a főszerepet. A megengedés nem más mint a kijelentés tartalmával szembeni állásfoglalásunknak egyik sajátos kifejezésmódja. Régebben ilyen kötőszavai voltak: ámbátor, holott, jóllehet, manapság azonban leginkább a korábban is említett bár, noha, illetve a ha… is kötőszópárral találkozunk. A valamikori hivatali nyelvben az annak elismerésével, valamint az annak fenntartásával változatokat is használták, ezek a kifejezések azonban mára elavultak.

Mielőtt folytatnám, szeretnék feltenni még egy kérdést. Helyes-e így ez a mondat: „Ha a végére is értél a feladatlapnak, maradj a helyeden!” A miértre a Nyelvművelő kéziszótárban kerestem választ. Ott világosan leírja, hogy a megengedő is kötőszó szórendi helyére nézve fontos szabály, hogy a ha, bár kötőszóval vagy akár-, bár- előtagú névmással kezdődő mondatokban az is kötőszó az állítmány mögé, több szóból álló állítmány esetén pedig a segédigei rész mögé kerül. Például: Ha a szoba rendetlen is, őt nem zavarja. Bármennyire ráérnénk is hétvégén, nem fogunk elmenni. Eszerint az efféle mondatok kerülendők: Ha meg is nézte a filmet, nem hagyott mély nyomot benne. Helyette használjuk így: Ha megnézte is a filmet, nem hagyott mély nyomot benne.

És mi a helyzet a tagadó mondatokkal? Ezekben a megengedő kötőszó a mai nyelvben többnyire közvetlenül a tagadószó mögé kerül. Például: Ha nem is nézte meg alaposan, legalább rápillantott. Bár a nyelvészek szerint az ilyen szórend nem hibás, a választékosabb változat használata ajánlott. Például: Ha nem nézte is meg alaposan, legalább rápillantott.

Mielőtt elbúcsúznék Önöktől, szeretném elmondani, hogy az elmúlt években rengeteget gondolkodtam azon, miért fontos számomra a helyesírás vagy egyáltalán az, hogy a lehető legérthetőbben fejezzem ki magam. Tíz évvel ezelőtt nem foglalkoztam az apróságokkal, de később rájöttem, hogy rengeteg haszna van annak, ha rájuk is figyelek a mindennapokban. Mostanra teljesen meggyőződtem róla, hogy a célközönség egy-egy igényes szövegnek köszönhetően könnyebben megérti az üzenetemet. Persze, nem mindig sikerül világosan fogalmazni, de nap mint nap fejlesztem magam.