Magyar állami kitüntetéseket adtak át két erdélyi közéleti személyiségnek, Geréd Péter pápai káplánnak és Szabó Zsolt egyetemi oktatónak csütörtökön délután Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. Áder János magyar köztársasági elnök üzenetét Mile Lajos főkonzul és Kecskés Tibor vezető konzul közvetítette.

Az államfő a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Geréd Péter pápai káplánnak, főesperesnek a szórványmagyarság megmaradása, valamint nemzeti és vallási önazonosságának megőrzése iránt elkötelezett, több évtizedes szolgálata elismeréseként. A besztercei római katolikus plébánia plébánosát, a Gyulafehérvári Főegyházmegye papi szenátusának tagját Antal Attila, a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnázium aligazgatója méltatta. Az erdélyi magyar kulturális örökség ápolása, különösen Ady Endre, Páskándi Géza, Jakabffy Elemér és Dsida Jenő életművének megismertetése érdekében végzett munkája, valamint a helyi közösségi életben betöltött aktív szerepe elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette a köztársasági elnök Szabó Zsolt Lászlót. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara újságírás szakának nyugalmazott egyetemi docensét Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke méltatta.