Mától június 10-ig lehet iratkozni az érettségi vizsgára. Idén csak írásbeli vizsgákból áll a végzősök megmérettetése, a nyelvi és digitális kompetenciákat felmérő szóbeli és gyakorlati vizsgákat június 11-e és 17-e között értékelik és ismerik el az első félévi jegyek alapján. Román nyelvből és irodalomból június 22-én írnak a vizsgázók, június 23-án anyanyelv és irodalomból, június 24-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból és június 25-én a szaknak megfelelő választott tantárgyból lesz írásbeli vizsga. Az eredményeket június 30-án legkésőbb 12óráig függesztik ki, fellebbezni zgyancsak aznap lehet 12 és 16 óra között. A végleges eredményeket július 5-én függesztik ki.

Az oktatási miniszter aláírta azt a rendeletet, amelynek értelmében azok a nyolcadik osztályt, illetve líceumot végzett tanulók, akik otthoni elkülönítésben vagy karanténban lesznek a képességfelmérő, illetve az érettségi vizsgáinak időszakában, vagy más egészségi problémák miatt nem vehetnek részt a vizsgákon, egy másik időpontban pótolhatják az elmaradt felmérőket.

A soron kívüli képességfelmérő vizsgára június 22-e és 26-a között lehet feliratkozni, június 29-én román nyelv és irodalomból, 30-án matematikából, július 1-jén pedig anyanyelvből mérik fel a diákok tudását. Az eredményeket július 2-án délig teszik közzé, és aznap 14 és 19 óra között fogadják az óvásokat. A végleges eredményeket július 4-én ismertetik.

Az érettségiről a koronavírus-járvány vagy egyéb egészségi okok miatt lemaradók június 29-e és július 3-a között iratkozhatnak fel a soron kívüli vizsgára. Írásbeli vizsgáik július 6-án kezdődnek a román nyelv és irodalommal, 7-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 8-án a választható tantárgyból, 9-én pedig anyanyelvből írásbeliznek. Az eredményeket július 10-én délig ismertetik, és ugyanaznap 14 és 19 óra között lehet benyújtani az óvásokat. A végleges eredményeket július 12-én teszik közzé.