Volt az iskolában egy nagyon szegény gyerek, akin látták a többi gyerekek, hogy nincs ruhája, mindig ugyanabban a ruhában járt, sokszor volt piszkos.” Erre a mondatra találtam nemrég, miközben az interneten keresgéltem, és azonnal feltűnt két egymás mellett lévő szó, pontosabban a többi gyerekek. Helyes-e így?

 A Nyelvművelő szótár szerint „ősi finnugor sajátsága a nyelvünknek, hogy a főnév többséget kifejező mennyiségjelző után is egyes számban áll”. Például: tizenkét nap, sok ember. A régi magyarban ilyenkor a többes szám is használatos volt, indoeurópai hatásra.

Az ilyesfajta egyeztetéssel elvétve jelenleg is találkozhatunk az irodalmi nyelvben régies vagy népies stíluselemként. A háromkirályok vagy a mindenszentek napja kifejezés például megőrzött régiség, ugyanakkor néhány állandó szókapcsolatban is megmaradt a többes számú főnév. Például: minden idők legnagyobb színésze, minden körülmények között. Egyébként a minden ember és az egybeírt, minden körülmények között, feltétlenül, okvetlenül jelentésű mindenesetre használatos.

És mi a helyzet az ’összegyűjtött’ értelmű összes melléknévvel? A hagyomány szerint többes számba tesszük a mellé kerülő főnevet. Ezért beszélünk például Vörösmarty Mihály összes verseiről. Ám az sem gond, ha azt mondjuk vagy írjuk, hogy Vörösmarty Mihály összes verse; ez a ritkább változat. Az ’egész’ jelentésű összes után azonban mindig egyes számú a főnév. Például: az összes pénz.

Végre megérkeztem a bevezetőben is említett többi gyerekek szókapcsolathoz. A Nyelvművelő szótár szerint a többi melléknév után ingadozás figyelhető meg, tehát elvileg a többi gyerekek és a többi gyerek is elfogadott. A kettő közül viszont az egyes számú forma illik jobban a mai egyeztetési szabályokhoz.

A mai részből a számos, valamint a nagyszámú sem maradhat ki. Noha ezek mellett is előfordul többes számú jelzett szó, a nyelvészek nem támogatják, például határozottan régiesnek vagy népiesnek tartják a számos évekig és a nagyszámú rokonai összetételeket. Helyettük a számos évig és a nagyszámú rokona írásmódokat javasolják.