Hamarosan eszek egy almát, délután pedig felmászom a fára.” Mielőtt bárki félreértené, nem a mai programomból adtam ízelítőt, bár a fára mászás gyerekkorom egyik kedvenc tevékenysége volt… lány létemre.

A legelején említett mondatba két hiba is becsúszott, valójában így lenne helyes: „Hamarosan eszem egy almát, délután pedig felmászok a fára.” Mégis miért?

Mielőtt válaszolnék a kérdésre, idéznék a Nyelvművelő kéziszótárból: „Az ikes ragozás szabályos használata egyre inkább a kijelentő mód jelen idejének egyes szám 3. személyére korlátozódik: eszik, fázik, mászik, hazudik stb. A beszélt köznyelvben egyes szám 1. személyben terjedőben vannak a szabálytalan alakok: eszek az eszem helyett, fázok a fázom helyett.”

Ahogy már sejteni lehet, ma az ikes és iktelen ragozásról lesz szó, amely sokakat elgondolkodtat. Mint ahogy az ikes igének látszó mászik és hazudik szavak is összezavarják az embereket… Ezek szabályos 1. személyű alakja nem a mászom és a hazudom, hanem a mászok és a hazudok, ugyanis ezek úgynevezett nem állandó ikes igék, csak 3. személyű alakjuk ikes.

Az ikes ragozás fennmaradása ellen hat az is, hogy a nyelvjárások többsége és az alacsonyabb szintű beszélt nyelv nemigen ismeri (ezért nevezte Simonyi Zsigmond »úri igeragozás«-nak)” – idézek újra a Nyelvművelő kéziszótárból. Mostanában főként a választékos nyelvhasználatban és az irodalmi nyelvben találkozhatunk az ikes ragozással, de ott is egyre ritkábban.

A szabályos ikes ragozást csak a tiszta és állandó ikes igék kijelentő módjában várhatjuk el. Például: látszom, látszol, látszik, vitatkozom, vitatkozol, vitatkozik, eszem, eszel, eszik, iszom, iszol, iszik, alszom, alszol, alszik, illetve dolgozom, dolgozol, dolgozik. Természetesen ezt a témát még sokáig lehetne boncolgatni, hisz a mai napig rengeteg vita van körülötte, sőt tanulmányok, újságcikkek is születtek ebben a témában. Egy dolog azonban már most kijelenthető: az ikes és iktelen ragozás bárkit elbizonytalaníthat, még azt is, aki napi szinten nyelvműveléssel foglalkozik. Egy-egy komolyabb szöveg írásakor segíthet a már említett Nyelvművelő kéziszótár, sőt az interneten is rengeteg eszköz áll a rendelkezésünkre.