Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap Brüsszelben kijelentette: az új uniós klímatörvény az úgynevezett európai zöld megállapodás központi eleme, mely meghatározza a zöld növekedési stratégia irányát, és garantálja, hogy a tagállami és lakossági átállás a “zöld energiahordozókra” fokozatos és méltányos legyen.

Tájékoztatása szerint az Európai Unió 2050-re válna karbon-semlegessé. Ezzel egyidőben a bizottság nyilvános konzultációt indít a jövőbeli európai éghajlati paktumról, amelyen keresztül minden európai részese lehet a közös uniós klímapolitika eszközeinek kialakításának. Az uniós intézmények és a tagállamok kötelesek együttesen meghozni a célkitûzés megvalósításához szükséges uniós és nemzeti szintû intézkedéseket. A hatásvizsgálatot követõen az éghajlat-politikai jogszabályt, illetve az összes vonatkozó szakpolitikai eszközt szükség esetén módosíthatják. A bizottság javaslata szerint meg kell határozni egy, a 2030-2050 közötti idõszakra szóló ütemtervet az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére. 2023 szeptemberéig, majd azt követõen ötévente értékelni fogja, hogy az uniós és nemzeti intézkedések összhangban állnak-e a klímasemlegességi célkitûzéssel és az ütemtervvel.