A gyulafehérvári székesegyházban szentelték püspökké és iktatták érseki tisztségébe február 22-én, szombaton Kovács Gergelyt.

Az erdélyi főegyházmegye új főpásztora kézdivásárhelyi származású. A gyulafehérvári szemináriumban, azt követően Rómában a Német-Magyar Pápai Kollégium diákjaként a Pápai Gergely Egyetemen tanult. Posztgraduális képzését a Lateráni Pápai Egyetemen folytatta, kánonjogi fakultáson, majd a Pápai Gergely Egyetemen szerzett doktori fokozatot ugyancsak kánonjogból. A Kultúra Pápai Tanácsánál teljesített szolgálatot, és ő Márton Áron püspök boldoggá avatásának posztulátora is. Ferenc pápa 2019 december 24-én nevezte ki a főegyházmegye élére.

Csúcs Mária tudósítása: