Mindhárom vizsgált területen, azaz a szövegértés, a matematika és természettudományi műveltség területén is a világátlag alatt teljesített Románia a 2018-as PISA-felmérésen.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által háromévente elvégzett PISA-mérésen ezúttal is ázsiai országok érték el a legjobb eredményeket. A 2000 óta végzett teszt a 15 éves tanulók alkalmazott matematikai műveltségét, természettudományi műveltségét, illetve szövegértését méri fel. A 2018-as tesztelésen Románia mindhárom területen a világátlag alatti eredményt ért el. Az előző felméréshez képest néhány ország, köztük Észtország, Lengyelország és Portugália jobb eredményeket ért el 2018-ban, elsősorban a pedagógusok továbbképzésére tett erőfeszítéseknek köszönhetően – hívja fel a figyelmet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. A jelentés ugyanakkor “elkeserítő” tényként emeli ki, hogy bár az elmúlt tíz évben 15 százalékkal nőttek a szervezet országaiban az alap- és középfokú oktatásra szánt ráfordítások, az államok többségében 2000 óta gyakorlatilag nem történt érdemi előrelépés a tanulók teljesítménye terén. A 79 vizsgált ország közül mindössze hét esetében figyelhető meg jelentős javulás, ezek közül csupán egy, Portugália a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagja.