Hargita megye perbelépési kérelmet nyújtott be az úzvölgyi temető ügyében. Ezzel felsorakozott Csíkszentmárton község és a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat álláspontja mellett, és immár közösen kérik a Dormánfalva polgármestere által kibocsátott dormánfalvi építkezési engedély, valamint az ezt megelőző urbanisztikai bizonylat és általános rendezési terv úzvölgyi katonai temetőre vonatkozó részének semmissé nyilvánítását, a törvénytelen építmények lebontását az úzvölgyi temetőben és az eredeti állapot visszaállítását.

Mindezzel együtt Hargita Megye Tanácsa kérte valamennyi perköltség alperes általi megtérítését.