Temesvártól és Aradtól egyenlő távolságra, a Marostól délre, tehát a történelmi Bánságban fekszik, de közigazgatásilag Arad megyéhez tartozik Majláthfalva.

Az első világháborút lezáró trianoni békediktátum után került Romániához, és bár az erőszakos asszimiláció itt is éreztette hatását, a szórványnak számító határ menti térségben a mai napig megmaradt egy kis magyar szigetként. A törökdúlás utáni első telepesek Szeged környéki dohánykertészek voltak, akiknek a letelepedés 200. évfordulója alkalmából állítottak emlékművet a helyi római katolikus templom előtt. Emellett falumonográfia és családfakönyv megjelentetésével tisztelegtek az ősök emléke előtt. A rendezvényről Pataky Lehel Zsolt számol be.