Az ukrán parlament csütörtökön első olvasatban elfogadta az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál szerint 77 képviselő nyújtott be –  és a 450 fős ukrán törvényhozás 261 tagja támogatta szavazatával. A törvényjavaslat  többek között kimondja, hogy Ukrajnában az egyetlen állami és egyetlen hivatalos nyelv az ukrán. Az államnyelv nyilvános elhanyagolása, illetve megsértése büntetőjogi felelősséget von maga után, amely a pénzbírság, de akár három évig terjedő szabadságvesztés lehet. Az előterjesztés kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát az oktatási intézményekben és az oktatásban egyaránt. Szabályozza az ukrán mint államnyelv használatát a társadalmi élet nyilvános szférájában, de hatásköre nem terjed ki a vallási szertartásokra és a magánbeszélgetésekre. Ukrajna minden állampolgárának beszélnie kell az államnyelvet, és folyékonyan kell beszélniük ukránul a magas beosztású tisztségviselőknek, a választott képviselőknek, a diplomáciai szolgálat tagjainak, a bíráknak, a pedagógusoknak, az orvosoknak, valamint az állami és az önkormányzati intézmények dolgozóinak. A nyomtatott sajtótermékek esetében a javaslat engedélyezi a több nyelven való megjelenést, de előírja, hogy az egyik mindenképpen az ukrán nyelv kell, hogy legyen. A különböző nyelven megjelenő kiadványoknak azonosaknak kell lenniük címükben, tartalmukban és terjedelmükben.A könyvek esetében évente legalább az 50 százalékuknak az államnyelven kell megjelenniük.