Valentin Popa miniszter a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárság tudtával, de beleegyezése nélkül, sőt határozott ellenkezése ellenére fogadta el a román nyelv oktatásáról hozott vitatott rendeletét, amely miatt Erdély-szerte tiltakozással kezdődött a tanév. Kovács Irén Erzsébet államtitkár azt állítja, a rendelet elfogadása előtt és után is, több alkalommal szakmai érvekkel győzködte a tárcavezetőt, hogy a román nyelv tanítására vonatkozó cikkely ebben a formájában elfogadhatatlan.

„A helyzet szerintem elkeserítő. A kisebbségi oktatásért felelős államtitkári kabinet egyetért az RMDSZ-szel, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével, illetve a magyar pedagógusok és szülők véleményével, hogy a rendeletben található, a románórák tanítására vonatkozó cikkely a jelenlegi formájában elfogadhatatlan, alkalmazhatatlan, átgondolatlan és szakmaiatlan. Meglátásunk szerint nagyon jó szakembereink vannak, felkészült tanítók, akiknek a román nyelvtudását nem lehet kétségbe vonni. A legtöbben felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Másrészt a román szaktanárokat nem képezték ki arra, hogy elemi osztályokban tanítsanak, nem ismerik a módszertant, amit a tanítók elsajátítottak. Nem értem, hogy fogja egy román nyelv és irodalom tanár megtanítani az ábécét. Harmadrészt, mivel ezt a döntést semmiféle konzultáció vagy tanulmány nem előzte meg, feltevődik a kérdés, hogy hogyan fog ez hatni a gyermekek érzelmi világára, tanulási teljesítményére és nem utolsó sorban a román nyelvtudására” – érvelt az államtitkár.