Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa tiltakozik az ellen, hogy a csaknem hatmilliárd lejnyi költségvetés-kiegészítési összeg több mint négyötöde a központi költségvetésben marad. A  mindössze egyötödnyi hozzájárulás a helyi önkormányzatok költségvetéséhez, a múlt év végén csaknem 90 százalékban ellehetetlenített önkormányzatok működési költségeit és béralapját pótolja ki, hatalmas űrt hagyva például a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt gyermekvédelmi rendszer finanszírozásában.” Tiltakozunk az ellen, hogy a kormány továbbra is semmibe veszi Románia – 1997-ben ratifikált – Helyi Önkormányzatok Európai Chartájában vállalt kötelezettségeit, folyamatosan arra kényszerítve az önkormányzatokat, hogy Bukarestben kilincseljenek mindennapi feladataik ellátása érdekében” – fogalmaz az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa ma kiadott közleményében, amelyben felszólítja Románia kormányát, a román politikai pártokat és az önkormányzatok romániai képviseleti testületeit, hogy járjanak el valamennyi önkormányzat pénzügyi keretének a 2017-es szintre való maradéktalan visszaállítása, valamint a helyi és megyei infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges pénzalapok biztosítása érdekében.