A ma kezdődő Csíkszeredai Városnapok idei, kiemelt kulturális eseménye az Útkereszteződésben című, várostörténeti állandó kiállítás megnyitója a Mikó várban. A tárlat anyagának összeállításában, a kutatómunkában és tárgygyűjtésben több mint ötven szakember dolgozott, a 20. századi város történetét, a kisipar fejlődését, majd bukását, a háborúk és rendszerváltozás korát a régi csíkszeredai családok felmenőinek elbeszélései teszik élővé, szinte tapinthatóvá. Az állandó kiállítás augusztus 3-tól látogatható. Több ezer műtárgy, fotó, dokumentum, és több mint háromévi munkája azoknak, akik mindezeket katalogizálták, restaurálták, konzerválták, a tárgyhoz köthető történetet feljegyezték, Csíkszereda város történetét a székelyek letelepedésétől napjainkig kutatták, feldolgozták. Gyarmati Zsolt múzeumigazgató szerint amikor az intézmény vezetőségében felmerült a várostörténeti kiállítás létrehozásának az ötlete, az ehhez szükséges feltételek közül mindössze egyvalami volt a birtokukban: hét üres terem, ma azonban egy gazdag és profin elkészített kiállítási anyagot adnak át a mindenkori látogatónak, hiszen a tárlat anyaga állandó kiállítása lesz majd a Csíki Székely Múzeumnak.