Nagyváradon szakiskolában, finomkerámia szakon kezdte tanulmányait, 1967-ben érettségizett a Művészeti Líceumban, majd 1971-ben a kolozsvári Protestáns Teológián szerzett lelkészi képesítést. 1976-ban elvégezte a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Főiskolát, ahol Kazár László tanítványa volt, közben református segédlelkész volt Szatmárnémetiben és Aradon. 1976-tól a nagyszebeni Brukenthal Múzeum grafikai restaurátora.

2013 októberében a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehetett át a kiemelkedő művészeti tevékenységéért, lelkészi szolgálataiért és a dél-erdélyi szórványban élő magyar közösség melletti kiállása elismeréseként. Rajzaival, illusztrációival, rézmetszeteivel, művészi reklámplakátjaival lapokban, katalógusokban, kulturális rendezvényeken szerepel. Műveivel országos, megyei és számos egyéni kiállításon jelentkezett. A bukaresti Petőfi Sándor Művelődési Házban háromszor is kiállított az 1970-es években. Alkotásait külföldön – Szamarkandtól San Franciscóig több mint 25 világvárosban ?mutatták be.

Orth István tavaly, nagycsütörtökön a marosvásárhelyi Bernády Házban állított ki. A Szentképek címet viselő tárlat a 73 éves művész festményeiből nyújtott válogatást.  A kiállítás alkalmával készült Szuszámi Zsuzsa, marosvásárhelyi kolléganőnk beszélgetését a nagyszebeni képzőművésszel.