A romániai városok közül Kolozsváron a legkönnyebb munkát találni ? az Országos Statisztikai Hivatal adatait az Eurostat nemzetközi felmérésének eredményei is megerősítik. A foglalkoztatási mutatók Kolozs és Temes megyében javultak a leginkább az elmúlt évben. Kolozs megyében 9.700, Temes megyében 6.700 új munkahely jött létre. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint 2017 végén csaknem 5 millió munkavállaló dolgozott Romániában. A dolgozók száma sokkal gyorsabban nőtt a gazdaságilag jól teljesítő megyékben, mint a gyengébben fejlett megyékben. Az Erdélyi megyék közül Brassó megyében 6.400, Biharban 4.900, Szeben megyében 4.300, Fehér megyében 3.300, Háromszéken 1.430, Hargita megyében 920 új munkahely létesült az elmúlt évben. A munkavállalók száma leginkább Hunyad megyében csökkent 2017-ben. Erdélyben Kolozs megyében van a legtöbb dolgozó, csaknem 240 ezer, ami a lakosság 33%-a. A legkevesebb alkalmazottat Szatmár, Szilágy és Hargita megyében tartják nyilván, az összlakosság 20%-át teszik ki, megyénként.