Sorin Mitu könyvének végén juttatja eszünkbe, hogy keresnünk kell az igazságot ? bármi áron! És ez nemcsak a történészek feladata, hanem minden tisztességes emberé! Azé, aki meg akar szabadulni az életünkön uralkodók, politikusok és egyebek, által terjesztett ? és nemcsak terjesztett, hanem nap mind nap életbe léptetett! ? hazugságoktól.

Sorin Mitu történész könyvéből ? AZ ÉN ERDÉLYEM-ből megtudhatjuk, hogy a történészek szövegei és a nacionalizmus megnyilvánulásai tartalmazzák a legtöbb hazugságot. Sorin Mitu maga is történész ? tehát valóban tudja, hogy mit állít. Mert ugye, mint mondja: ?a históriát emberek írják az embereknek és az emberek érdekében?. Személytelen história nincs ? vagy ha van, ?az kripta-modell?. A nacionalizmus ?a manipuláció eszköze és figyelemelterelés?. Ez volt Hitler idejében is, és ez volt Ceau?escu idejében is. ?A nacionalizmust fel lehetett használni a fasizmusban és a kommunizmusban egyaránt? ? állítja Sorin Mitu. De hozzátennénk még azt is, hogy a nacionalizmus felhasználása csúfos véget eredményezett Németországban is és Romániában is ? belepusztult mind a két nagy nemzeti zseni. De szenvedett tőle sok millió megtévesztett, jobb sorsra érdemes egyszerű ember is. Ez, ami fájdalmas. Ez, ami valóban sajnálatos.

Egyetérthetünk Sorin Mituval, amikor azt állítja: ?a nacionalizmus csupán kétszínű ideológia?Minden korban bemocskolják aljas érdekek. Azok hirdették, akik meg akarták szerezni vagy őrizni a hatalmat?. A nacionalizmus nem más, mint ?bálványimádás?. Sőt, ?a leghatékonyabb módja annak, hogy valamely társadalmi valóságot elföldeljenek a mindent igazoló retorika halotti leplébe csavarva?.

Sorin Mitu tehát – magyarul is megjelent könyvében – jól kiosztja a nacionalizmust. Sorin Mitu erdélyi román. Ősei nemesek voltak, Bethlen Gábortól kapták nemesi levelüket. Sorin Mitu egyik elődje, Ion Cornea de Barbu közbenjárására lett Arad szabad királyi város 1833-ban. Sorin Mitu tiszteli és becsüli a magyarokat. Könyvében ilyen fejezetek is vannak, mint például: ?Avram Iancu magyar szeretői? vagy ?A románok Jókai Mór műveiben?. És jóindulatúan vitatkozik Molnár Gusztávval, aki 1997-ben, tanulmányában Románia decentralizációja és föderális állammá tétele mellett érvelt. Azért tartaná ezt helyesnek, mert akkor Erdély jobban betölthetné szerepét ? Románia fejlődésének igazi motorjává válna. Az erdélyiek munkamorálja akkor valóban érvényesülne. Sorin Mitu nagyon jól tudja, hogy a jelenlegi körülmények között ? az osztatlan és egységes nemzetállamban ? ez kivihetetlen, mégis megjegyzi: ?az erdélyi politikai autonómia megsemmisülése sajnálatos tény? és utólag beláthatjuk a tévedést?.

Mindezek ugyancsak tanúsíthatják, hogy a marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó jó munkát végzett azáltal, hogy a Sorin Mitu előadásait tartalmazó könyvet kiadta ? és jó munkát végzett Sebestyén Mihály is, aki ezt a könyvet jól olvashatóvá tette, magyarra fordítva Sorin Mitu szövegét. A Mentor Kiadó ezzel a könyvvel megmutatta, hogy vannak még románok, akikkel ki lehet jönni szép hazánkban.