Vasárnap temették Neagu Djuvarát. Életének 102-ik évében hunyt el. Tavaly augusztusban töltötte be a 101-ik esztendőt. És valóságos csoda: öregkorában volt a legtermékenyebb. Az utóbbi időben szinte évente jelent meg egy?egy új könyve. Csodálatos memóriával rendelkezett ? amit fejlesztett is. Hiszen naponta számos verset mondott fejből ? Eminescut, Arghezit, a román költészet klasszikusait. De nem ez, amiért különösen tiszteljük, hanem azért szeretjük, mert történészként, történelemfilozófusként gyakran tiszta vizet öntött a pohárba. Nem hallgatott el dolgokat, hanem mint mondta: ?Az én érdemem, hogy kimondtam azt, amire rájöttem; amit mások, már a nagy történészek is ?kiszagoltak? ugyan, de nem fejtettek ki, intellektuális gátlás folytán elhallgattak?.

Vagyis Neagu Djuvara úgy állt hozzá ? akár a kényes kérdésekhez is -, ahogy egy becsületes tudósnak, értelmiséginek tennie kell. De a történészek például ? magyarok, románok, bármelyikek ? nacionalista indíttatásból inkább elhallgatják, eltitkolják az igazságot, elterelik róla a figyelmet, mintsem, hogy kimondanák. Djuvara például rájött, és meg is írta ? egész könyvet szentelt neki -, hogy a Havasalföldet megalapító első fejedelmek nem ősrománok, géta-dákok, hanem egész egyszerűen kunok voltak. S az eredmény: a nacionalista történészek agyba?főbe kritizálták Djuvarát, valóságos hadjáratot indítottak ellene, csakhogy ki nem átkozták. A történészek a nacionalista politikusok vérrokonai. Azoké, akik hazugsággal kívánnak érdemeket szerezni. És a többég, a naiv nép hisz nekik, megszavazza őket. Vajon meddig teszi ezt még?

Neagu Djuvara nem gyűlölte a magyarokat. Szerinte jó az, ha megértik egymást a románokkal, és összefognak, hogy tegyenek valamit ezért az országért. A románok és a román állam feladata, hogy biztosítsa a magyarság számára a nyelvi jogokat, az anyanyelvű oktatást, az anyanyelv használatát az igazságszolgáltatásban és a közigazgatásban ott, ahol magyarok élnek, vagy magyarok is élnek Romániában. És ezt meg is mondta becsületesen, ha szóba került, ha rákérdeztek. Csak az autonómiát ellenezte, mert szükségtelennek tartotta akkor, ha a nyelvi jogok gyakorlása megvalósul. Az autonómia akkor már legfeljebb arra jó ? tennénk hozzá -, hogy állami tisztségeket teremtsen, befolyáshoz juttassa a kisebbségek soraiban is megtalálható nagyszájúakat, politikusokat? Érdemes elgondolkozni rajta. Nem beszélve arról, hogy a tisztségbe kerülők általában csak a maguk hasznára politizálnak ? hogy megtömjék a zsebüket. Ezt is láthatjuk nap mind nap?

Kár, hogy bár sok igazat mondott, mégis oly kevés tanítványa van Neagu Djuvarának.