A három erdélyi magyar párt: az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt egyetlen kórust alkot ? közös nyilatkozatot írt alá a regionális?területi autonómiáról, a kulturális autonómiáról és az önkormányzati ? tehát a helyi ? autonómiáról. Ilyen sem volt még! A román pártok pedig rendre elutasítják a három magyar párt autonómia-követelését. Ebben viszont nincs semmi új. Csodálatos az összhang ? csakhogy táboronként ellentétes előjelű. Háború előtt szokott ilyen összhang lenni a szembenálló felek háza táján? Üssünk a szánkra!

Míg a román pártvezetők sorra elutasítják a romániai magyarok autonómia-követelését, a magyar politikai vezetők ilyen nyilatkozatokat tesznek. Kelemen Hunor szerint ?a három romániai magyar párt közös nyilatkozata a legerősebb lojalitás-nyilatkozat, amelyet a centenárium évében tehetünk.? ? Hhűségnyilatkozat, mondanánk a gyengébbek kedvéért. ? Szilágyi Zsolt pedig, az Erdélyi Magyar Néppárt részéről, szintén ezt vallja: ?az autonómia-igény kinyilvánítása a legfőbb lojalitási nyilatkozat Románia felé, amit a magyarság adhat. Azt üzeni ugyanis, hogy a magyarok továbbra is Románia keretében képzelik el a jövőjüket; és annak ellenére, hogy a Gyulafehérvári nyilatkozatban száz éve megígért autonómiát még mindig nem kapták meg?? Vajon ki hiszi ezt el nekünk? Ne játsszunk a tűzzel!

Mert a román politikusok kissé másképp vélekednek. Liviu Dragnea például szerényen kijelenti: ?Az én álláspontom tiszta és világos, mindig is az volt. Székelyföld autonómiája alkotmányellenes és elfogadhatatlan, tárgyalni sem lehet róla?. Hadüzenet lenne ez? Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt főnöke pedig ? aki lehet, hogy egy más világban Orbán Lajos lenne ? leszögezi: Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam, ezért bizonyos alkotmányos előírásokat nem lehet módosítani. A helyi autonómia elvét tartalmazza ugyan az alkotmány, de azt nem lehet etnikai feltételhez kötni.

A háborús veszély leginkább Răzvan Rotaru, Boto?ani megyei szociáldemokrata képviselő, nyilatkozatából sugárzik. Ő autonómia-referendum kiírását kéri, hogy aztán egyszer s mindenkorra zárják le az autonómia-témát. Az ország állampolgárai ? bárhol is éljenek a világon ? a következő két kérdésre kell, hogy választ adjanak: az első ? ?Egyetért-e a Romániában élő magyar nemzetiségű állampolgárok területi, helyi, illetve kulturális autonómiájával?? A második kérdés pedig: ?Egyetért-e azzal, hogy töröljék el az országos szinten megállapított 5 százalékos parlamenti küszöböt és vezessék be azt, hogy csak azok a politikai pártok jussanak be a parlamentbe, amelyikek az ország minden megyéjében átlépik az 5 százalékos küszöböt?? ? Hogy az első kérdésre igennel felelnek vagy nem, különösebben nem érdekes. Ha viszont ez utóbbi kérdésre a többségiek feltehetően igennel válaszolnak ? az jelen pillanatban az RMDSZ és általában a romániai magyarság tényleges parlamenti jelenlétének megszűnését, a végét jelenti. Persze jelenthet egyebet is, de erre most nem tudunk kitérni.