Az aprószentek története Máté evangéliumának második fejezetében olvasható. Eszerint Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a ?zsidók újszülött királyát? keresik, aki ? mint írástudói segítségével kiderítette ? Betlehemben fog megszületni. Hogy az újszülöttet elveszejthesse, Heródes a napkeleti bölcseket megbízta, hogy miután megtalálták őt, menjenek vissza palotájába, és jelentsék neki. Ám a bölcsek álmukban egy ?jelenést? láttak, amelyben arra figyelmeztették őket, hogy ne térjenek vissza Heródeshez, és ők eszerint cselekedtek. Eltávozásuk után Józsefnek, Jézus nevelőapjának is megjelent álmában egy angyal, azzal az üzenettel, hogy családjával meneküljön Egyiptomba. Ezek után a haragra gerjedt Heródes minden két éven aluli fiúgyermeket megöletett Betlehemben és környékén, hogy biztos legyen abban, a ?zsidók újszülött királya? nem marad életben. E gyermekmészárlás áldozatait nevezi a magyar nép aprószenteknek. Következzen most a kászoni aprószentekelés hagyományáról 2010-ben készült felvétel, amelyet a Kazun egyesület megbízásából a Csíki fotó és videoműhely készített, közreműködött Nagy Imre Zsolt.