Régóta készülök előjönni egy olyan jegyzettel, amelyben hangsúlyos véleményt mondok legfontosabb, legvitatottabb dolgainkról. A demokrácia csodálatos ajándéka, hogy mindenki véleményt mondhat mindenről, igaz, ezzel van egy apró baj: néha olyanok is megszólalnak ? esetleg tüntetnek ? létfontosságú kérdésekben, akiknek fogalmuk sincs, hogy miről van szó… (Az ember hajlamos arra gondolni, hogy igaza volt annak az alkalmi bölcsnek, aki szerint teljesen feleslegesek a politikusok, hiszen bármelyik taxisofőr vagy borbély meg tudja mondani, mi a lényeg és mit kell csinálni…)

Véleményt akarok tehát mondani, hiteles véleményt, épp ezért nem a magamét tárom elő, bármennyire várják ezt önök, hanem két olyan pártelnökét a hozzánk legközelebb állók közül, akik ? Isten áldja meg őket! ? nem csak ismerik, hanem alakítják is a valóságunkat. Politikusi idézetek következnek tehát, aranyba kellene foglalni őket.

Első idézet: ?Sajnos, ma Romániában nem lehet jogállamról beszélni, a törvények egy részét nem tartják be. A hatalmi ágak nincsenek egyértelműen szétválasztva, egyes intézmények pedig semmilyen ellenőrzést nem fogadnak el. (…) Romániában valós társadalmi igény van arra, hogy felszámolják a korrupciót, amit magam is támogatok. A probléma az, hogy a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárás, a törvénykezés nem tiszta. Az igazságszolgáltatás gumitörvényeken alapszik. Emellett mindenki számára egyértelmű, hogy a titkosszolgálatokat összekapcsolták a korrupcióellenes ügyészségge. ?

Második idézet: ?2009 óta három alkalommal is úgy módosították a kormányok a büntető törvénykönyvet és perrendtartást, hogy azt egyszer sem előzte meg parlamenti vita. Az alkotmány ezt lehetővé teszi, a probléma az átláthatóság hiányában van. Ez idáig több mint 40 olyan alkotmánybírósági döntés született, amely alkotmányellenesnek nyilvánította a büntető törvénykönyvet és büntetőeljárást. Az első tanulság az, hogy nem szabad a parlamentet megkerülve törvénykezni. A második, hogy az alkotmánybíróság döntéseit figyelembe véve kell módosítani a büntető törvénykönyvet és -eljárást.?

Harmadik idézet: ?Egyetlen ember nem tud rezsimeket megdönteni, és főleg nem globális problémákat okozni, mint ahogyan időnként ezt Soros Györgyről tartják.?

És most váltsunk országot, következzék a negyedik idézet: ?Ne az legyen a magyar társadalom szervezőelve, hogy mindent szabad, ami más szabadságát nem sérti, hanem legyen az, hogy amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek, te se tedd azt másokkal. És megpróbáljuk a magyar közgondolkodásban, az oktatási rendszerben, a saját magunk viselkedésében a személyes példáinkkal erre az eszmei alapra helyezni azt a világot, amit magyar társadalomnak nevezhetünk. (…) Azt várják el a magyar polgárok a magyar vezetőktől, hogy találják meg, dolgozzák ki, kovácsolják ki azt az új magyar államszerveződést, amely a liberális állam és a liberális demokrácia korszaka után ? persze a kereszténység, a szabadság, az emberi jogok értékeit tiszteletben tartva ? ismét versenyképessé teszi a magyar közösséget.

Ötödik idézet:?Ugye, először is nagyon fontosnak tartom, hogy az etnikai homogenitást meg kell őrizni. Most már lehet ilyeneket mondani. Ezelőtt néhány évvel kivégzés járt az ilyen mondatokért, de ma már lehet ilyeneket mondani, mert az élet igazolta, hogy a túl nagy keveredés bajjal jár.?

Végül az utolsó, a hatodik idézet: ?Azt gondolom, hogy minőségi, szeretetteljes és boldog életet csak olyan országban lehet élni, amely a tisztelet kultúráján alapszik, következésképpen a tisztelet hangján beszél. Magyarországnak annak a helynek kell lennie, ahol mindenkit tisztelettel fogadnak, az iszlám világból érkezetteket is tisztelettel fogadják, és az iszlámot, a muszlimok, arabok civilizációs gyökereit is rendkívül nagyra értékelik. Az iszlám egy nagy lelki és szellemi építmény, amely nélkül a világnak azon a részén sem béke, sem boldogság, sem kiegyensúlyozott emberi élet nem jöhetne létre. Ezért számunkra az iszlám világból érkezett emberek nem fenyegetést jelentenek, hanem egy magas civilizáció képviselőiként üdvözöljük őket. És nem szégyellünk időnként tanulni sem tőlük.?

Kedves hallgatóim, eddig a pártelnöki idézetek. Bevallom, kissé tendenciózusan válogattam, ráadásul nem jelöltem meg, hogy melyiket mikor melyikük mondta. De, gondolom, ennek nincs jelentősége, hiszen mindketten roppant következetesek, nem változtatják meg a véleményüket csak úgy ukmukfukk.