• Asocia?ia Volum Art organizează, în perioada 27 ?i 28 octombrie 2017, în parteneriat cu Institutul Maghiar din Bucure?ti, o conferin?a interna?ională în cadrul programului de artă publică Spa?iu Expandat, prin intermediul căreia se încearcă explorarea ?i chestionarea diferitelor no?iuni precum cele de identitate na?ională/valoare na?ională, memorie colectivă, comunitate, artă în spa?iu public, precum ?i posibilită?ile artei de astăzi de a aduce noi perspective asupra acestor concepte.
  • Consiliul Na?ional Secuiesc organizează duminică, 29 octombrie, o demonstra?ie pentru autonomia Secuimii prin aprinderea unor focuri de veghe în zeci de localită?i din regiune. Pre?edintele CNS, Izsak Balazs, i-a îndemnat pe secui să participe în număr cât mai mare ?i să se roage pentru autonomie ?cu credin?ă ?i convingere?.
  • O femeie de etnie română a fost amendată de poli?ia din Sfântu Gheorghe pentru profanarea monumentului dedicat revolu?iei din 1956. Persoana respectivă a declarat oamenilor legii că, de?i trăie?te de 38 de ani în ora?, dar nu suportă simbolurile na?ionale maghiare ?i, din acest motiv, nu este pentru prima dată când este amendată pentru ac?iuni asemănătoare.
  • Guvernul de la Budapesta va sus?ine cu bani restaurarea sinagogii de la Cluj-Napoca ?i a transmis guvernului României propunerea ca loca?ul de cult să fie reînnoită printr-un proiect româno-maghiar comun, a declarat consulul general al Ungariei la Cluj, Mile Lajos, cu ocazia Zilelor Evreie? Printre invita?i se numără ?i Röhrig Géza, protagonistul principal al lungmetrajului distins cu Premiul Oscar, Fiul lui Saul.
  • Mâine: reportaj despre Festivalul Cultural Evreiesc din Cluj Napoca.
  • Mâine: interviu cu Bartha Réka, organizatorul Festivalului de teatru maghiar din Bra? În cadrul festivalului va fi prezentată cartea ?Extinderea teatrului?, semnat de Gasparik Attila, directorul Teatrului Naţional din Târgu Mureş.

Bejegyzés navigáció