Az Európai Bizottság a schengeni határ-ellenőrzési kódex naprakésszé tételét javasolta tegnap a célból, hogy a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető, kialakuló és tartós veszélyek megválaszolása érdekében az ideiglenes belső határellenőrzés visszaállítására vonatkozó szabályokat a jelenlegi szükségletekhez igazítsa. A bizottság javasolja az ideiglenes határellenőrzés visszavezetése határidejének hat hónapról egy évre növelését, ami maximum kétszer hosszabbítható meg. Ahhoz, hogy a tagállamok egy erősebb schengeni térségben egységesen lépjenek fel a veszélyekkel szemben, itt az ideje teljes jogú schengeni tagsággal felruházni Bulgáriát és Romániát. A Tanácsnak határozatot kell hoznia e két tagállam schengeni csatlakozásának jóváhagyásáról, valamint a két tagállam és uniós szomszédaik közötti belső határellenőrzés megszüntetéséről. Bulgária és Románia bebizonyította, hogy képes megvédeni az EU külső határait, ezért a belső határ nélküli övezetünk tagjává kell válniuk ? állapította meg az Európai Bizottság.