A 2017-2018-as tanévben 35 oktatási hét lesz, az első vakáció október 28. és november 5. között lesz az óvodások és az elemi iskolások számára. A téli vakáció 3 hetes lesz, mely december 23-án kezdődik és január 14-ig tart, majd a félévközi vakációra februárban kerül sor. A tavaszi vakációt március végén kapják a diákok. A tanév június 16-áig tart. Ősztől a cikluskezdő ötödikesek számára újdonság többek között, hogy nem anyanyelvi szinten tanulják a román nyelvet, hanem speciális tankönyvből és kötelezővé teszik a heti egy informatika órát, valamint testnevelésből is tankönyvük lesz.