Bukarest életében lehet, hogy nem tűnik fel, de Csíkszereda számára mindenképpen képzőművészeti teljesítmény. Ugyanis november 22.-én és 23.-án a fővárosban, az UNA Galériában és a Balassi Intézetben mutatkozott be az Új Kriterion Galéria, amely Hajdú Áron, a Bookart Kiadó igazgatója és Részegh Botond fiatal képzőművész művészeti vezetése alatt öt esztendeje azon fáradozik, hogy a legjobb kortárs erdélyi, magyarországi és romániai művészeket mutassa be, egyben felvállalva közöttük a közvetítő szerepet is. A bukaresti útra az Új Kriterion Galéria magával vitt egy gyönyörűszép albumot, amely három nyelven, magyarul, románul és angolul tartalmazza kiváló hazai és magyarországi művészettörténészek tanulmányait az elmúlt fél évtized harminc kiállításáról. A csíkszeredai Új Kriterion Galéria 2011-ben vette fel ezt a nevet, voltaképpen abban a Kriterion Házban működik, amelyet Domokos Géza, a hasonló nevű kiadó egykori igazgatója hozott létre, néhai Tőzsér Józseffel, a Pallas-Akadémia kiadó vezetőjével együtt, és ahol Márton Árpád festőművész irányításával már 1994-ben megkezdődtek a rendszeres tárlatok. Domokos Géza 2007-ben hunyt el, öt esztendővel ezelőtt pedig fia, Domokos Péter, megalakította az édesapjáról elnevezett egyesületet. ?Létrehozásának célja ? mondotta akkor –  édesapám szellemi hagyatékának az ápolása. Úgy éreztem, valamit kezdeni kell azzal, amit ő testesített meg, a sokféle, szerteágazó, mégis letisztult szellemi örökséggel. Rám hárult a feladat, hogy lebontsam szüleim sepsiszentgyörgyi életterét, így az egyesület tető alá hozása visszabillentette a mérleg nyelvét, helyet kapott az építkezés. Apám emléke, szellemi hagyatéka megőrzésének gondolatát egymástól függetlenül nagyon sokan megfogalmazták, sokan segítettek egy-egy ötlettel, vagy egyszerűen csak bátorítottak.? Eddig az idézet, és azóta öt esztendő nem telt el hiábavalóan. Olyannyira nem, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban ma este Domokos Géza díjakkal és a Domokos Géza Egyesület díjaival jutalmazzák mindazokat, akik a nagy előd szellemi erővonalai mentén, a közösség megőrzéséért, az európai értékekért, a népek közötti kölcsönös megbecsülésért tevékenykednek. Díjat kap többek között a Bukaresti Magyar Intézet, a miklósvári Kálnoky Alapítvány, a kolozsvári Apostrof elnevezésű, román nyelvű írószövetségi folyóirat, a New York-i Magyar Emberjogi Alapítvány, a csíkszeredai Polgártárs Alapítvány egyik programja, és a Székely Mikó Kollégium tehetséggondozó csoportja. Az írótollra és a szárnyaló madáralakra emlékeztető Domokos Géza díj annak a Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi formatervező művésznek az alkotása, akinek a nevéhez fűződik ezen a héten éppen a városban zajló, nagysikerű Design Week, az a Formatervező Hét is, amelynek keretében számos érdekes kiállítás nyílt meg és több hasznos tanácskozás zajlott le az  Erdélyi Művészeti Központban és más színhelyeken. Domokos Géza  minden bizonnyal örülne annak, hogy Bukarest, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, életének különböző színterei összefogtak, hogy folytassák az általa elkezdett igényes és széles látókörű munkát.