Ilyen sem volt még! A vetélytársak őszintén gratuláltak a győztesnek ? Kolozsvár és Nagybánya pályázói Temesvárnak! -, aki elnyerte 2o21-re az Európai Kulturális Főváros címet. És méltán nyerte el! Mert Temesvár jelenleg is egy nagy eurórégió ? a Bánság ? kulturális fővárosa.

A 3oo ezer lakosú városban 4o ezren járnak egyetemre. Temesváron 24 könyvtár van, 19 mozi ? lehet, hogy azok egy részének most már más lesz a rendeltetése: a kulturális főváros készülő rendezvényeinek  fognak hajlékot adni. És 11 tanácskozó terem van Temesváron, 14 kiállítóterem, 6 színház, 4 múzeum, egy koncert-terem s négy kulturális tér ? vagyis szabadtéri művészeti rendezvények számára alkalmas hely van Temesváron. Hadd, ne soroljuk!

De ami a legfontosabb: a város lakói ? románok, magyarok, németek, zsidók, szerbek, bolgárok és mások ? nem ellenségeskednek! Sőt, képesek összefogni. Szerintem, elsősorban ezért nyerte el Temesvár az Európai Kulturális Főváros címet.

Először a hatvanas években jártam Temesváron, és feledhetetlen számomra az, hogy a főtéren, egy cukrászdában, amikor szerény román tudásommal kávét kértem, a kiszolgálónő németül közvetítette a konyhába, majd magyarul szólt hozzám, hogy foglaljak helyet. S hasonló élményben volt részem később is, amikor a temesvári magyar színház egyik stúdió-előadását, amelynek teremben már 5o nézője sem volt, kivitte a ma újra Szabadság térnek nevezett akkori Szavójai Jenő térre, ahol 5oo-an nézték meg ? és nemcsak magyarok, hanem magyarul is tudó temesvári németek, szerbek, zsidók és románok. Az akkori színházigazgató, Demeter András, által szervezett Csepűrágó fesztiválon történt mindez, amikor a színházat kivitték az utcára. Ugyancsak ez alkalommal egy temesvári magyar színész Dosztojevszkij-mű alapján készült monodrámát játszott a temesvári belvárosban, egy kapualjban. Az előadásba bekiáltott néhány újsütetű temesvári, hogy Beszélj románul! Mire az őshonos temesvári románok azt mondták neki: Menj vissza Moldvába! vagy Menj vissza Olténiába, ha nem tetszik!

Igen, az őshonos temesvári egyik jellegzetessége ez: tiszteli a más nemzetiségűek munkáját. És minden bizonnyal ezt fogja világgá kürtölni Temesvár 2o21-ben Európai Kulturális Fővárosként.

Jellemző ebből a szempontból is az, hogy az Európai Kulturális Főváros projekt kidolgozója és menedzsere Simona Neumann ? aki öt nyelven beszél: románul, angolul, olaszul, magyarul és németül. 2oo9 és 2o12 között az Európai Bizottság küldöttjeként Cipruson dolgozott, a görög?török megbékélési programot léptette életbe. Lám, a temesváriakra valóban számít Európa! Ezért vitték el a pálmát.