A Ceauşescu-rezsim nemzetiségpolitikája a 70-es, 80-as években témában tart előadást Novák Csaba Zoltán történész ma este 7 órától a bukaresti Balassi Intézetben. A marosvásárhelyi történész arról beszél majd, hogy Ceauşescu hatalomra kerülése után milyen változásokra került sor a párt nemzetiségpolitikájában.

A viszonylagos liberalizáció és nyitás következtében ugyanis új intézményes integrációs lehetőségek nyíltak a romániai magyar politikai és értelmiségi elit számára. A hetvenes évek második felétől, a gazdasági és politikai válság elmélyülésével azonban ez a politika megváltozott. A nemzetiségi intézmények tartalmilag kiürültek, a romániai magyarság kiszorult a politikai életből.