A kárpátaljai magyarság szempontjából nagy a tétje a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választásoknak, ugyanis az eddigieknél sokkal rosszabb feltételek mellett kell megőriznie pozícióit a helyi önkormányzatokban. Az mindenképpen reményre ad okot, hogy a voksolás előtt összefogott a két meghatározó ukrajnai magyar szervezet. A független Ukrajna történetében még nem fordult elő, hogy két választást azonos rendszer szerint tartottak volna. A jelenleg hatályos rendszer szerint a városi, járási és megyei tanácsokba, azaz önkormányzatokba a képviselők kizárólag pártlistákon juthatnak be. Egyéni jelöltek csak a községek, nagyközségek és járási alárendeltségű városok tanácsaiba és a polgármesteri tisztségekbe választhatók. A tanácsokban a korábbi három helyett öt százalékos bejutási küszöböt határoztak meg, ami sok helyen rendkívül megnehezíti, egyes esetekben lehetetlenné teszi magyar képviselők megválasztását.