A németek már rég rájöttek valamire. Nevezetesen arra, hogy a menekülteket nem lehet szögesdróttal kezelni. Kidobott pénz. Nem éri meg. A menekültek esetében is az együttérzést és az emberséget kell bevetni. És akkor jó lesz ? a menekülteknek is, sőt a befogadóknak is. Ennek érdekében a német kormány új Tízparancsolatot dolgozott ki.

Az első parancs az, hogy emberhez méltó körülmények között kell fogadni a menekülteket. És ehhez össze kell állítani, és Európa-szerte érvénybe kell léptetni a menekültek fogadására vonatkozó szabályokat. Fontos ez, mert különben a menekült maga szerzi meg – onnan, ahonnan tudja – a túléléshez szükségeseket, amiből nyilván nem sok haszna lesz, csak kára származik a fogadó országnak.

A második parancs a menekültekkel kapcsolatban általános európai törvénykönyv megalkotását célozza, ehhez viszont az kell, hogy szorosabbá váljanak a kapcsolatok az európai országok között. Mintha egyesült államok lennének. Vajon mit szólnak ehhez az európai országokban a nacionalisták? Meglátjuk.

A harmadik parancs szerint tisztességesen el kell osztani a menekülteket ? úgy, hogy minden európai ország méltányosan részesüljön belőlük. Ne küldjenek minden menekültet, például, Németországba. Maradjon belőlük Romániában is. De a menekülteket megkérdezi-e valaki, hogy ők tulajdonképpen hová kívánkoznak? ? ez itt a kérdés.

A negyedik parancs a menekültek számbavételét  és tisztességes ellátását írja elő. Nem csak étellel, nyilván.

Az ötödik parancs a sürgősségi esetekben való közbelépésről szól – ahhoz kíván  gyakorlati segítséget és anyagi alapot biztosítani az európai államokban.

A hatodik parancs arról szól, hogy nem nézhetjük passzívan a menekültek pusztulását ? azt, hogy a Földközi-tenger tömegsírrá válik a menekültek számára. Hanem együttes erővel segítenünk kell őket, hogy élve érkezzenek meg Európába.

A hetedik parancs a menekültel szülőhazájának megsegítéséről szól. Arról, hogy nemzetközi együttműködéssel érjük el azt, hogy ne kelljen azokból az országokból elmenekülni. Sőt, vissza lehessen térni oda!

A nyolcadik parancs  szerint biztonságossá kell tenni ezeket az országokat, és Európa ki kell dolgozza ehhez a szabályokat.

A kilencedik parancs szerint a fogadó országokban olyan törvényt kell hozni, amely lehetővé teszi a menekültek alkalmazását, munkába állítását.

A tizedik parancs pedig arról szól, hogy jövőt kell biztosítani a fiataloknak ? elsősorban a szülőhazájukban, de ha onnan eljönnek, akkor az európai országokban is.

Mondhatnánk: nincs új a nap alatt. Mindezt tudtuk eddig is. Jó, hogy végre ráébredtek, hogy nemcsak tudni kell valamit, és bölcsködni ? hanem cselekedni kell.