Horvátországban ma a Vihar hadművelet 20. évfordulójára emlékeztek. A 211 katona életét követelő katonai akcióban a horvát hadsereg visszafoglalta a horvátországi szerb szakadárok kezén lévő terület nagy részét és annak fővárosát, Knint. A hadműveletet követően a Duna menti elfoglalt területeket – Kelet-Szlavóniát, Baranyát és Nyugat-Szerémséget – is egyesítették Horvátországgal. Ezeket már békés úton, az ENSZ felügyelete mellett.