A művészi ábrázolásnak mindig is része volt a természetes környezet, és az embernek a természettől való eltávolodásával fokozottabb hangsúlyt kapott a természetábrázolás – a természetművészet  alatt mégsem maga a természet ábrázolása értendő. Ennek értelmében felmerül a kérdés: mi köze a természetnek a művészethez? Mai vendégeimtől, Erőss Istvántól és Péter Alpártól megtudjuk.

Elsőként a természetművészet irányzat honosítóját, a csíkdánfalvi származású Erőss István Munkácsy-díjas képzőművészt hallják. Ő a magyar képzőművészeti élet meghatározó egyéniségeként a természetművészet sajátos formáját műveli. Nemzetközi szerepléseivel külföldön is kivívta elismertségét. Erőss István, aki elsőként integrálta felsőoktatásba a természetművészetet, egy határontúli alkotótáborból kapcsolódott hozzánk, és a következő percekben elmondja, hogyan került kapcsolatba ezzel a művészeti ággal, melyek voltak az első természetművészeti alkotásai?

Erőss István természetművész

A továbbiakban Péter Alpár sepsiszentgyörgyi természetművész számol be munkájáról, alkotásairól, illetve arról, hogy mit jelent számára ez a kortárs művészeti ág?

Péter Alpár természetművész