A kolozsvári Babe?-Bolyai Tudományegyetem és a román Külügyminisztérium közös szervezésében tető alá hozott Kisebbségvédelmi Konferencián Ioan Aurel Pop, az egyetem rektora azt is elárulta az ámuldozó hallgatóságnak, hogy egy magyar egyetemi hallgató kétszer-, egy német két és félszer annyiba kerül a román államnak, mint egy román. Az, hogy hogyan, nem került részletezésre. De ha mindezt Erdély legjelentősebb tudományos intézményének első embere hozza nyilvánosságra, nyilvánvalóan szaktudományos tény. Igaz, azt sem ártott volna elmondani, hogy miért valóban az.

A Konferencián, melyet a Kisebbségek Védelméről Szóló Keretegyezmény elfogadásának 20. évfordulója tiszteletére rendeztek, Gianni Buquiccio, a Velencei Bizottság elnöke is részt vett, s maga is buzgón méltatta a kisebbségek védelmében elért román sikereket.

Korántsem lehetett véletlen tehát, hogy Klaus Iohannis államelnök ? RMDSZ Kongresszusnak címzett ? angyali üdvözletéből, mely az Elnöki Hivatal honlapján megjelentetett eredeti változatában a kisebbségi jogok védelmére vonatkozó passzusokat is tartalmazott, ezek a passzusok végül is kimaradtak. Az üzenetet a honlap néhány nap után egy sajátosan megrövidült változattal cserélte fel. Magán a Kongresszuson már ez a jóval lényegre törőbb szövegváltozat hangzott el.

A Kisebbségi Konferencia nyomán vált világossá, hogy a rövidülés ? feltehetőleg bel- és külügyi közbenjárásra ? az esetleges félreértést eloszlatandó a kisebbségi harmónia most körvonalazódott perspektívájában következett be. Az eredeti elnöki üdvözlet az evidenciák szajkózásával csak csökkenthette volna azt a tömör elragadtatást, mely a Konferencia szónokainak beszédeiből sugárzott szét az ukrajnai és egyéb nemzetiségi feszültségek által borzolt Európára és Észak-Amerikára.