Kedves hallgatóim, gyakran érzem úgy, hogy a mindennapjainkkal foglalkozó közbeszédben túlságosan is nagy teret szentelünk a politikának. Hogy mit mondott X. vagy Y., milyen közleményt adott ki egyik vagy másik testület, nem is beszélve azokról a nyakatekert eszmefuttatásokról, amelyek képesek még azt is világösszefüggésekkel és különböző összeesküvés elméletekkel kapcsolatba hozni, ha valaki, valahol éppenséggel nem jelent meg egy ilyen vagy amolyan rangú nemzetközi tanácskozáson. Mivel mindennap, mindenhonnan, minden témában záporoznak ránk a legkülönbözőbb politikai töredékek, úgy tűnik, mintha egész életünk a kormányfők, államelnökök, miniszterek, államtitkárok és más pártfunkcionáriusok körül forogna, noha ez távol áll a valóságtól és az igazságtól, hiszen a hétköznapoknak ezernyi más vonatkozása létezik, amelyek jóval nagyobb mértékben kitöltik életünk, és nem kevesek számára jóval is hasznosabbak. Hadd álljon itt egy példa, ami nem vert fel túlságosan nagy port, de sok szempontból jóval fontosabb, mint az éppen találó közhelyek keresése valamilyen hangzatos politikai szövegben. Nos, több éves előkészületek és kemény munka után a tegnap Csíkszeredában megnyitották a Gyulafehérvári Caritas Szent Ágoston Fejlesztőközpontját, amelynek tevékenysége nem csupán a városra terjed ki. És ha a megjelent közlemények alapján azt is felsorolom, hogy mivel foglalkoznak majd a központban, akkor egyértelművé válik, hogy milyen hiánypótló létesítmény született. Nos, dióhéjban: két hónap és hat év közötti, szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek korai nevelése és fejlesztése. Koraszülött gyermekek korai nevelése és fejlesztése. Egyedülálló szülők, leányanyák támogatása.  Kisgyermekes családok támogatása és fejlesztése. Egyéni és csoportos fejlesztések értelmileg akadályozott, autizmussal élő, valamit mozgás- és érzékszervi fogyatékkal élők számára. Kézműves, szabadidős és terápiás foglalkozások fogyatékkal élő gyermekek és felnőttek számára, családjaik támogatása. Idősek nappali foglalkoztatása. És hadd tegyem még hozzá: erre a rendkívül szétágazó segítségnyújtásra nem csupán a műszaki-anyagi, hanem az emberi-szellemi, azaz a szakember háttér is rendelkezésre áll és nem is akármilyen, hiszen a Caritas dolgozói a szaktudás mellett kivétel nélkül nem mindennapi érzékenységgel, átélő és beleélő képességgel, ha úgy tetszik empátiával, és töretlen segítőkészséggel megáldott emberek. A Szent Ágoston fejlesztő központ abban az épületben jött létre, ahonnan valamikor a közös udvaron levő Szent Ágoston templom  építkezési munkálatait irányították és elgondolkodtam: az idén februárban elhunyt Pénzes József, a templomépítő plébános, akinek temetésére tiszteletük és megbecsülésük kifejezéseként a Gyulafehérvári Érsekség mondhatni valamennyi katolikus papja eljött, most minden bizonnyal örömmel veszi tudomásul, valahol ott fent a magasságokban, hogy öröksége jó kezekbe került és ugyanannak a közösségnek a boldogulását szolgálja, amelyért ő is olyan sokat tett. Azt tanácsolom hallgatóimnak: világháló közelében keressék majd meg a tíz hasonló szervezetet magába foglaló Romániai Caritas Konfederáció honlapját, vagy lapozzák fel a Gyulafehérvári Caritas évente kiadott jelentéseit és akkor majd rájönnek, hogy milyen pótolhatatlan munkát végeznek az ott dolgozók, az önkéntesek, a támogatók és minden bizonnyal megérdemelnék, hogy a közéletben jóval többet beszéljünk róluk és általában a civil szervezetekről, mint egy-egy önmagát fényező politikusról és megnyilatkozásairól.