Elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely értelmében a volt mezőgazdasági termelőszövetkezetek, korábbi gépipari központok, kézműves szövetkezetek épületeinek jelenlegi tulajdonosai a megyei földbizottságnál kérelmezhetik az ingatlan alatti területre a tulajdonossá való minősítésüket. Mindez akkor igényelhető, ha a kérelmező tulajdonjogát és a mezőgazdasági nyilvántartásba való bejegyzését, valamint az ezzel járó adók és illetékek kifizetését igazolni tudja, valamint ha a kérelem legtöbb két hektárnyi területre vonatkozik.

A törvény hatálybalépését követő 6 hónapon belül az ingatlanok jelenlegi tulajdonosai személyesen vagy postai úton is kérelmezhetik a tulajdonba vételt az illetékes önkormányzatoknál.