Kedden román nyelv és irodalomból írásbeliznek a tanulók. A matematika írásbeli vizsga csütörtökön, az anyanyelvi írásbeli pedig pénteken lesz.

Az első eredményeket július 3-án, 14 órakor tetszik közzé a megyei tanfelügyelőségek honlapján, a fellebbezések utáni végleges osztályzatokat pedig július 9-én teszik közzé. A vizsgákat országszerte csaknem 3400 központban tartják majd. Tavaly óta a kilencedik osztályba való felvételin csak a képességvizsgán kapott általánost veszik figyelembe, tehát az V-VIII. osztályos átlag semmilyen mértékben nem számít bele a felvételi jegybe.Egyeten kivételt képez az az eset, hogyha két diák ugyanarra a líceumi helyre pályázva azonos jegyet ér el – ilyen helyzetben a négy évi átlag szerint döntik el, ki az esélyes bejutó.

Darvas Enikő/SRR